Градска општина Младеновац
Исправка/измена документације о својству избеглог/прогнаног лица Штампа
20. април 2011.

Одељење за општу управу

Потребна документација:
- Захтев странке
- Избегличка/прогнаничка легитимација
- Решење о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или потврда о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица
- Докази у вези са исправком/изменом (изводи из матичних књига, не старији од шест месеци)

Место предаје документације:
Зграда Општине Младеновац, Јанка Катића 6, канцеларија 11

Место решавања предмета:
Комесаријат за избеглице Републике Србије, Народних хероја 4, Нови Београд

Рад са странкама: 07.30-15.30

Телефон за информације: 8241-653

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 02. 02. 2015.