• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Лична стања грађана
Исправка и допуна података у матичним књигама Штампа
30. март 2011.

Секретаријат за управу Градске управе Града Београда
Одсек за лична стања, вођење матичних књига и изборна права Младеновац

Потребна документација:
- Захтев за исправку података
- Извод из матичне књиге за који се тражи исправка
- Фотокопија личне карте или Уверење о пребивалишту (издаје Полицијска управа за Град Београд, Љермонтовљева 12а)
- Документа која служе као доказ о чињеницама и подацима које треба исправити или допунити (извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, уверење о држављанству)
- По потреби, и друга документа

Место набавке обрасца:
Услужни центар Младеновац

Напомена:
Документа се предају у оригиналу

Место предаје документације:
Услужни центар

Место решавања предмета:
Услужни центар, приземље

Телефон за информације: 8241-693

Радно време са странкама: 07.30-15.30