• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Лична стања грађана
Накнадни упис у матичну књигу рођених Штампа
30. март 2011.

Секретаријат за управу Градске управе Града Београда
Одсек за лична стања, вођење матичних књига и изборна права Младеновац

Потребна документација:
- Захтев за накнадни упис података у матичне књиге
- Извод из матичне књиге рођених  за родитеље или
- Извод из матичне књиге венчаних за родитеље
- Уверење о држављанству за родитеље
- Копија важеће личне карте за родитеље
- Медицинска документација која прати чињеницу рођења детета
- Изјава сведока који су присуствовали порођају (уколико је дете рођено ван здравствене установе) даје се лично пред овим органом
- По потреби и друга документација
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:
Услужни центар

Републичка административна такса:
НЕ ПЛАЋА СЕ

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Место решавања предмета:
Услужни центар, приземље

Телефон за информације: 8241-693

Радно време са странкама: 07.30-15.30