• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Матичне књиге
Пријава рођења и одређивање личног имена Штампа
19. април 2011.

Секретаријат за управу Градске управе Града Београда
Одсек за лична стања, вођење матичних књига и изборна права Младеновац

Потребна документација за децу рођену у браку:
- Извод из матичне књиге венчаних за родитеље
- Уверења о држављанству за једног родитеља
- Важеће личне карте оба родитеље са усклађеним презименом за мајку
- У случају да родитељи носе исто презиме, потребно је присуство оба родитеља
- У случају да родитељи носе различито презиме, потребно је присуство оба родитеља

Потребна документација за децу рођену ван брака:
БЕЗ ПРИЗНАТОГ ОЧИНСТВА
- Извод из матичне књиге рођених за мајку
- Уверење о држављанству за мајку
- Важећа лична карта мајке
- Довољно је само присуство мајке
- Очинство се може признати и накнадно после завршене пријаве рођења детета
СА ПРИЗНАТИМ ОЧИНСТВОМ
- Извод из матичне књиге рођених за мајку
- Уверење о држављанству за мајку
- Важећа лична карта мајке
- Извод из матичне књиге рођених за оца
- Уверење о држављанству за оца
- Важећа лична карта оца
- Потребно је присуство оба родитеља

Напомене:
- Документа се предају у оригиналу.
- Предата документација се задржава.
- Рок за пријаву рођења и одређивање личног имена детета је 30 дана од дана рођења. У случају да родитељи не пријаве дете у законском року, за одређивање личног имена детета надлежан је Центар за социјални рад по пребивалишту родитеља.
- По завршеној пријави, извод из матичне књиге рођених се доставља Полицијској управи за Град Београд, Љермонтовљева 12а, ради одређивања ЈМБГ за дете.
- Извод из матичне књиге рођених за дете издаје се по добијању ЈМБГ од Полицијске управе за Град Београд.

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Место решавања предмета:
Услужни центар, приземље

Телефон за информације: 8241-693

Радно време са странкама: 07.30-15.30