• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Писарница
Овера потписа - изјаве два сведока Штампа
30. март 2011.

Одељење за општу управу
Писарница

Потребна документација:
- Образац (купује се у књижари)
- Важеће личне исправе за сведоке
- Доказ о уплаћеној такси

Напомене:
- Обавезно је лично присуство сведока.
- Присуство странке којој се изјава даје није неопходно.
- Једна копија документа остаје у архиви Писарнице.

Републичка административна такса
- износ за први примерак: 1.080 динара
- за сваки следећи примерак: 780 динара
рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 82-070

Место овере:
- Писарница у Услужном центру, Краља Петра Првог 173
- Писарница у зграда Општине Младеновац, Јанка Катића 6

Телефони за информације:
- Услужни центар 8241-689
- Зграда Општине 8241-633

Радно време са странкама: 07.30-15.30