• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Писарница
Потврда о животу Штампа
30. март 2011.

Одељење за општу управу
Писарница

Потребна документација:
- Образац који доноси странка
- Важећа лична исправа

Напоменe:
- Обавезно је лично присуство
- Једна копија документа остаје у архиви Писарнице

Уколико је странка болесна или непокретна, службено лице може да изађе на терен, у ком случају је потребно поднети следећа документа:
- Захтев за излазак на терен (преузима се на Писарници или преузмите овде PDF)
- Важећа лична исправа
- Доказ о здравственом стању
- Доказ о уплаћеној такси

Излазак службеног лица на терен: 200 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070

Место добијања потврде:
- Писарница у Услужном центру, Краља Петра Првог 173
- Писарница у зграда Општине Младеновац, Јанка Катића 6

Телефони за информације:
- Услужни центар 8241-689
- Зграда Општине 8241-633

Радно време са странкама: 07.30-15.30