• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Пољопривреда
Утврђивање присутности штетних коровских биљака - амброзије Штампа
30. март 2011.

Потребна документација:
- Захтев у слободној форми

Место предаје документације:
Услужни центар, Писарница

Место решавања предмета:
Услужни центар, спрат, Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Телефон за информације: 8241-668

Рад са странкама: 07.30-15.30