Градска општина Младеновац
Заменик председника Скупштине ГО Штампа
31. март 2011.

 

Председник Скупштине општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника Скупштине општине бира се на исти начин као и председник Скупштине општине. Заменику председника Скупштине општине престаје мандат пре истека времена на које је изабран под истим условима као председнику Скупштине општине.

Заменик председника Скупштине општине може да буде на сталном раду у Општини.

 


Заменик председника Скупштине ГО Младеновац:

 

220616-dignjatovic
Душан Игњатовић

Рођен је 23.07.1974. године.

По занимању - Машински техничар. Говори енглески језик.

Запослен у ЈКП "Градска чистоћа" Београд већ двадесет година.

Тренутно на радном месту магационера.

Ожењен, отац деветомесечне ћерке.

Члан је Социјалдемократска партија Србије.

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 22. 06. 2016.