• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Седница Скупштине ГО Младеновац заказана за 25. септембар Штампа
23. септембар 2019.

alt

На основу члана 63. став 1. Пословника Скупштине градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 48/08), с а з и в а м

            ДВАДЕСЕТДРУГУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, за 25.9.2019. године (среда) у Великој сали Скупштине градске општине Младеновац, са почетком у 16,00 часова.

            За ову седницу предлажем следећи           

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

                4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ПРЕНОСА СРЕДСТАВА БУЏЕТА  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЈКП „ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ“ И  СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОМ ЦЕНТРУ „ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА“ РАДИ ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА ПРЕМА ЈКП „МЛАДЕНОВАЦ“

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ

6. РЕБАЛАНС 2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ, СА РЕБАЛАНСОМ 2 ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА И ПОСЕБНИМ ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА, СА ПРЕДЛОЗИМА РЕШЕЊА

7. РЕБАЛАНС 3 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ, СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА

8. РЕБАЛАНС 2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ, СА ПОСЕБНИМ ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА, СА ПРЕДЛОЗИМА РЕШЕЊА

9. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ, СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА

10. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2019. ГОДИНЕ, СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА

11. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ, СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА

12. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ, СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

            У прилогу доставља Вам се материјал за предложене тачке дневног реда и записници са двадесетпрве редовне и четврте ванредне седнице Скупштине градске општине Младеновац.

            Информативно Вам се доставља: Извештај о ревизији финансијских извештаја ЈКП „Младеновац“, Младеновац за 2018. годину, Извештај о ревизији финансијских извештаја ЈКП „Пијаце Младеновац“, Младеновац за 2018. годину и Извештај о раду радних тела Скупштине градске општине Младеновац за период јануар - јун 2019. године.

            Молим да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 8241-634.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број I-00-06-1-26/2019, 19.9.2019. године

           

Председник

 

Драган Вукадиновић

ДВАДЕСЕТДРУГУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, за 25.9.2019. године (среда) у Великој сали Скупштине градске општине Младеновац, са почетком у 16,00 часова.