• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Позив за ванредну седницу скупштине Спортског савеза Младеновца Штампа
08. новембар 2019.

На основу члана 29,31,33,40 и 41 статута Спортског савеза Младеновца, Надзорни одбор својим писменим захтевом од 30.10.2019 године, позива све чланове ССМЛД и остале заинтересоване да присуствују Ванредној скупштини Спортског савеза Младеновца за 12.11.2019. године са почетком у 18 часова у великој сали Градске општине Младеновац и предлажемо следећи дневни ред:

1.Избор радних тела скупштине
-избор радног председништва
-избор верификационе комисије
-избор записничара и оверивача записника
2. Извештај верификационе комисије и верификација чланова скупштине
3. Избор председника Спортског савеза Младеновца
-доношење одлуке о промени лица овлашћеног за представљање и заступање
-доношење одлуке о давању овлашћења за подношење пријаве за упис промене у АПР-у
4. Избор подпредседника Управног одбора Спортског савеза Младеновца и чланова Управног одбора
5. Текућа питања

Кандидате за председника може да предложи најмање 5 чланова савеза, с тим да један члан Савеза може да предложи само једног кандидата за председника савеза.
Подпредседника и чланове Управног одбора Спортског савеза Младеновца бира Скупштина Савеза.


Председник Надзорног одбора Спортског савеза
Стефан Милутиновић

Генерални секретар Спортског савеза
Александар Јовановић